ACTIVITEITENBUS-MAARSSEN.NL

Nieuws van onze vereniging

INHOUD


In memoriam Kick Wittkämper
Maarssen, 21 mei 2024  •  Wij ontvingen het droeve bericht dat vorige week ons erelid Kick Wittkämper is overleden in de leeftijd van 94 jaar. Kick was van 2003 tot 2017 penningmeester van onze vereniging. Bij zijn afscheid als bestuurslid werd Kick benoemd tot erelid vanwege zijn grote verdiensten om de Activiteitenbus verder uit te bouwen.

Ter ere van Kick is één van onze drie bussen naar hem vernoemd, waardoor hij nog elke dag een prominente plaats inneemt binnen onze vereniging. Wij zullen de herinnering aan Kick levend houden en wensen zijn nabestaanden sterkte bij dit verlies.

[]Afscheid Teun Stoop
Maarssen, 13 mei 2024  •  Aan het eind van de algemene ledenvergadering is afscheid genomen van onze oud penningmeester de heer Teun Stoop. Hij heeft het vooral in coronatijd financieel zwaar gehad omdat er in die jaren dus bijna geen inkomsten meer waren voor onze vereniging. In die tijd zijn wij ook veel leden kwijtgeraakt. Teun kreeg behalve een dankwoord voor zijn gedane werkzaamheden in de afgelopen jaren ook een mooie cadeaubon uit handen van onze voorzitter, op deze foto neemt Teun de cadeaubon in ontvangst. Na deze 'ceremonie' heeft Teun aan onze huidige penningmeester Ger Hendriks een envelope overhandigd met de symbolische eigendomsbewijzen van onze drie bussen.

[]Erelid Francien Groenewoud
Maarssen, 13 mei 2024  •  Tijdens de algemene ledenvergadering is mevrouw Francien Groenewoud benoemd tot erelid van onze vereniging. Zij ontving de oorkonde en een mooie bos bloemen vanwege haar langjarige inzet voor de Activiteitenbus en haar voorzitterschap van 2004 tot 2019. Op deze foto neemt Francien de geschenken in ontvangst van onze voorzitter Jan Janse. Na een kort dankwoord door Francien en een applaus van de aanwezigen werd de ledenvergadering voortgezet.

[]Lintjesregen 2024
Maarssen, 26 april 2024  •  De lintjesregen, ook wel bekend als de jaarlijkse lintjesuitreiking ter gelegenheid van Koningsdag, vindt traditioneel plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag, meestal op de laatste vrijdag van april. In iedere gemeente in Nederland worden door de burgemeester Koninklijke Onderscheidingen opgespeld. Een koninklijke onderscheiding is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Burgemeester Ap Reinders van onze gemeente Stichtse Vecht reikte deze Koninklijke onderscheiding ook uit aan ons bestuurslid Bert van der Meijden tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk in Loenen aan de Vecht.

Hieronder de motivatie waarop het lintje is uitgereikt.

De heer G.H. (Bert) van der Meijden (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van der Meijden kreeg zijn onderscheiding voor zijn langdurige inzet voor Voetbalvereniging Maarssen. Vanaf 1996 tot heden is hij vrijwilliger in diverse functies. Zo was hij trainer en coach, penningmeester, voorzitter van de damesafdeling, algemeen voorzitter en tot heden actief als begeleider van het eerste elftal. Daarnaast was hij ook vrijwilliger en voorzitter van de technische commissie van VCM, de rechtsvoorganger van volleybalvereniging VOC-Maarssen. Sinds 2022 is hij vrijwillig actief als chauffeur van de Activiteitenbus, een vereniging die ouderen en mensen met een functiebeperking van en naar hun bestemming vervoert. En is hij sinds 2022 tot op heden vrijwillig chauffeur bij de Reizende Man, een dagbesteding voor mensen met een (lichte) vorm van dementie.

[]Bazar Open Hof
Maarssen, 18 maart 2024  •  Bazar Open Hof is een jaarlijks evenement van de Ontmoetingskerk Maarssen waarvan 50% van de opbrengst wordt geschonken aan verschillende goede doelen. Dankzij onze vrijwilliger Johan Wolters kwamen wij dit jaar daar ook voor in aanmerking. Onze vereniging heeft door deze actie een mooi bedrag gekregen. Op deze foto neemt onze penningmeester Ger Hendriks het bedrag in ontvangst van Ronald de Vries (Voorzitter Bazarcommissie), kortom: een prachtig resultaat!

[]Sponsoring bussen
Maarssen, 6 maart 2024  •  De afgelopen weken zijn onze drie bussen voorzien van ons nieuwe logo en een aantal nieuwe sponsoren. Ons oude 'Activiteitenbus' logo is inmiddels vervangen voor het huidige logo wat ook op beginpagina van deze website staat. Vooral de achterkant van onze bussen is nu goed aangepakt en voorzien met ons web-adres en ons 06 nummer. Ook onderaan de zijkanten is onze naam en telefoonnummer nu te vinden. Welke sponsoren zijn verdwenen en welke er nieuw zijn bij gekomen kunt u bekijken op onze pagina 'Sponsoren', te vinden onder de menuoptie 'INFORMATIE' of klik hier op Sponsoren.

[]Interview voorzitter
Maarssen, 16 december 2023  •  Half december is er een interview met onze voorzitter geweest bij RTV Stichtse Vecht, in dit interview wordt het een en ander uitgelegd wat onze vereniging lokaal doet. Voor wie is die bus, wat doen ze, wat kost het en hoe krijgen ze alles rond? Ook op de bus rijden? Luister dan naar deze audio! U kunt het interview beluisteren via deze Link.

[]Markt Bisonspoor
Maarssen, oktober 2023  •  Afgelopen zaterdag 28 oktober hebben een aantal chauffeurs bij toerbeurt op de markt gestaan met de Kick. De bedoeling was meer bekendheid te geven aan de Activiteitenbus en dat is aardig gelukt. Vanwege het weer was het helaas niet erg druk omdat er regen was voorspeld. Ondanks de grijze dag (en soms wat zon) bleek dat veel mensen die werden aangesproken de Activiteitenbus wel kennen als vereniging, maar de meeste mensen gaven aan nog een auto te hebben en die te gebruiken. Ook wordt soms familie of kennissen gevraagd om even te rijden.

Het is de bedoeling om regelmatig gebruik te maken van deze markt mogelijkheid om de Activiteitenbus te promoten, waarbij ook Maarssen-dorp uiteraard met een bezoek zal worden vereerd. Het is in ieder geval gelukt om weer even aandacht te besteden aan onze vereniging, wellicht is er zelfs een chauffeur nieuwsgierig gemaakt om een dagdeel per week voor onze vereniging te gaan rijden. Ook bedrijven kunnen met hun reclame op de bus, neem daarvoor contact op via het Contactformulier.

[]Veluweroute
Maarssen, augustus 2023  •  Vanwege de te verwachten warmte overdag en daardoor ook in de bussen is op het laatste moment besloten deze rit niet door te laten gaan. Achteraf viel het gevoelsmatig mee, maar de airco's in de bussen kunnen niet goed genoeg voor koeling zorgen bij een volle bus. Volgend jaar hopen op minder warm weer, de rit staat nu op de wachtlijst.

[]
© 1985-2024 Vereniging Activiteitenbus Maarssen Vrijwilligers Disclaimer CheckStat